O projekcie

Projekt ma na celu osiągnięcie kompetencji międzykulturowych przez ratowników medycznych w czasie przedklinicznej pomocy medycznej w nagłych przypadkach.

Ze względu na duży napływ imigrantów i azylantów ratownicy zgłaszają coraz więcej problemów z pacjentami z powodu różnic kulturowych/religijnych.

Kompetencje międzykulturowe w globalnym świecie są tzw. kompetencjami kluczowymi.
W celu wsparcia międzykulturowych kompetencji ratowników medycznych stworzony zostanie kurs szkoleniowy dostosowany do ich potrzeb oraz mobilna aplikacja z niezbędnymi informacjami wspierającymi ratowników w pracy.

Założenia projektu BICAS:

Zwiększenie kompetencji międzykulturowych ratowników medycznych przez komplementarne podejście do szkolenia wstępnego i ciągłego uczenia się przy zastosowaniu kryteriów ECVET;

Wspieranie ratowników medycznych w ich codziennej pracy poprzez zapewnienie łatwego dostępu do ważnych informacji na tle kulturowym z wykorzystaniem aplikacji mobilnej Quick Reference in Action;

Usprawnienie pracy ratowników medycznych poprzez obniżenie poziomu stresu dzięki zrozumieniu problematyki międzykulturowości oraz zdolności do ciągłego działania;

Zwiększenie świadomości wśród interesariuszy (pracowników służby zdrowia, pogotowia ratunkowego, dostawców szkoleń w tym zakresie) oraz beneficjentów (imigrantów) dotyczącej różnic kulturowych i roli służb ratownictwa medycznego.