Rezultaty

Rezultaty projektu

IO1: Koncepcja i ramy szkolenia

IO2: Programowanie i rozwój szkolenia e-learningowego

IO3: Aplikacja mobilna Quick Reference in Action

IO4: Opracowanie specyficznych krajowych modułów dla poszczególnych grup

IO5: Kurs międzykulturowy

IO6: Wytyczne dotyczące kursu szkoleniowego i zalecenia dotyczące stosowanej polityki