Start

Witamy w BICAS

Building Intercultural Competencies for Ambulance Services


Spotkanie partnerów projektu BICAS 27-28.02.2018 w Rzeszowie

Notatka po spotkaniu

Spotkanie partnerów w projekcie BICAS, które odbyło się w Rzeszowie, trwało dwa dni. Celem spotkania było sfinalizowanie rezultatów pracy intelektualnej powstałych w ramach IO1, IO2 oraz IO4, tj. koncepcji i ram szkoleniowych, ścieżki e-learningu oraz modułu do wykorzystania w klasie. Partnerzy także omówili założenia niezbędne do powstania aplikacji mobilnej (IO3) oraz plan wdrożenia szkolenia (IO5).  Podczas pierwszego dnia uzgodniono ostateczną wersję programu nauczania i potrzebę uwzględnienia punktów ECVET. Ponieważ kompetencje międzykulturowe są umiejętnościami miękkimi, partnerzy dyskutowali o możliwych sposobach ich ewaluacji. Partnerzy byli zgodni, by po każdym module dostępny był test oceniający nabyte przez użytkownika kompetencje. Test wstępny i test końcowy przeprowadzony w klasie pozwoli na kompletną ewaluację. Umiejętności międzykulturowe mogę być sprawdzone dopiero po jakimś czasie, gdyż użytkownik je rozwija na podstawie nabytej wiedzy i zachowań.

Partnerzy następnie przyjrzeli się kursowi e-learningowemu, który przedstawił Thomas Korcz z instytucji Wisamar. Kolejno, partnerzy rozmawiali o procesie rejestracji, która jest wymaga, aby zapisać się na kurs i uzgodnili, że kurs będzie dostępny poprzez stronę internetową BICAS. Wersja beta aplikacji Quick Reference in Action (IO3) została przedstawiona przez polskiego partnera. Partnerzy omówili z programistami treści, prezentację materiałów i  użyteczność narzędzia. Uzgodniono, że partner Andalucia Acoge dostarczy treści do wcześniej uzgodnionych podkategorii.

Po lunchu partnerzy podzielili się na mniejsze grupy, aby przedyskutować treści szkoleniowe do modułu przeznaczonego do wykorzystania w klasie. Treści te zostały najpierw przedstawione przez panią Nadine Sturm reprezentującą partnera Johanniter z Austrii. Z kolei pani Jana Goldberg z Johanniter Akademie (Niemcy) i pani Alexandra Storari z EuroProjectLab (Włochy) oddzielnie omówiły międzykulturowy kurs szkoleniowy. Po krótkim czasie spędzonym na pracy w grupach, partnerstwo wymieniło się swoimi spostrzeżeniami i wspólnie podjętymi ustaleniami. Wieczorem uczestnicy spotkania udali się do tradycyjnej polskiej restauracji na kolację

Podczas drugiego dniu spotkania partnerzy omówili etap wdrożenia szkolenia międzykulturowego, ustalając wspólne dokumenty do informowania, rejestracji i ewaluacji. Tego dnia rozdzielono kolejne zadania wśród partnerów, a także potwierdzono termin następnego spotkania. Zastanawiano się również nad metodami i sposobami intensyfikacji działań upowszechniających. Partner Andalucia Acoge w najbliższym czasie udostępni pozostałym partnerom zdjęcia do publikacji na platformach społecznościowych ze wskazaniem terminów.