Start

Witamy w BICAS

Building Intercultural Competencies for Ambulance Services


Spotkanie projektowe w Wiedniu w dniach 8 – 9.05.2017

Energetyczny zespół BICAS odwiedził piękne miasto Wiedeń w maju 2017 roku, aby kontynuować prace w międzynarodowym projekcie.

Celem spotkania było opracowanie i sfinalizowanie koncepcji kursu e-learningowego
w oparciu o dopracowane ramy i skompilowanie treści. Przedstawiono i zdefiniowano narzędzie e-learningu oraz funkcje aplikacji mobilnych. Dodatkowo Włoski partner omówił wnioski z ewaluacji projektu. Od tego czasu odbywa się ożywiona dyskusja na platformie Admin Project, która została opracowana przez partnera z Polski. Kolejne sześć miesięcy realizacji projektu będą bardzo efektywne dla wszystkich partnerów.

Gospodarzem spotkania był Johanniter z Austrii. Wizyta w restauracji Schweizerhaus
w słynnym Prater zakończyła  spotkanie partnerskie.