Start

Witamy w BICAS

Projekt BICAS zakończył się – jego wyniki pozostają dostępne

29 sierpnia 2019 r. W Lipsku odbyła się konferencja końcowa projektu. Partnerzy projektu skorzystali z okazji, aby przedstawić dedykowanym profesjonalnym odbiorcom wyniki projektu. Punktem kulminacyjnym i końcowym konferencji było przekazanie rekomendacji politycznych i wytycznych dotyczących kursu straży pożarnej miasta Lipska.

Building Intercultural Competencies for Ambulance Services


 App

Wersja iOS 

Wersja Android

 E-Learning

Kurs e-learningowy jest dostępny we wszystkich wersjach językowych pod następującym linkiem:

BICAS E-Learning