Aktualności


Spotkanie projektowe w Ferrarze we Włoszech w dniach 02.-03.04.2019

Partnerzy projektu spotkali się w Ferrarze, aby ocenić krajowe pilotaże szkolenia BICAS. Szczegółowy raport z oceny można znaleźć pod tym linkiem. Kolejną pozycją programu była prezentacja aplikacji. Ma przejrzystą strukturę i zapewnia:

Pomoc w nagłych wypadkach – słownik przydatnych słów kluczowych i fraz,
Co robić i czego nie robić – informacje o osobliwościach religijnych i kulturowych,
Dowiedz się więcej – lista zewnętrznych zasobów, które mogą Cię zainteresować,
Jak wykonać CIA – instrukcje krok po kroku dotyczące przeprowadzania analizy incydentów krytycznych.

Punktem kulminacyjnym spotkania była konferencja prasowa Mayoress of Social Affairs of City of Ferrara.

Spotkanie partnerów projektu BICAS 27-28.02.2018 w Rzeszowie

Notatka po spotkaniu

Spotkanie partnerów w projekcie BICAS, które odbyło się w Rzeszowie, trwało dwa dni. Celem spotkania było sfinalizowanie rezultatów pracy intelektualnej powstałych w ramach IO1, IO2 oraz IO4, tj. koncepcji i ram szkoleniowych, ścieżki e-learningu oraz modułu do wykorzystania w klasie. Partnerzy także omówili założenia niezbędne do powstania aplikacji mobilnej (IO3) oraz plan wdrożenia szkolenia (IO5). Podczas pierwszego dnia uzgodniono ostateczną wersję programu nauczania i potrzebę uwzględnienia punktów ECVET. Ponieważ kompetencje międzykulturowe są umiejętnościami miękkimi, partnerzy dyskutowali o możliwych sposobach ich ewaluacji. Partnerzy byli zgodni, by po każdym module dostępny był test oceniający nabyte przez użytkownika kompetencje. Test wstępny i test końcowy przeprowadzony w klasie pozwoli na kompletną ewaluację. Umiejętności międzykulturowe mogę być sprawdzone dopiero po jakimś czasie, gdyż użytkownik je rozwija na podstawie nabytej wiedzy i zachowań.

Partnerzy następnie przyjrzeli się kursowi e-learningowemu, który przedstawił Thomas Korcz z instytucji Wisamar. Kolejno, partnerzy rozmawiali o procesie rejestracji, która jest wymaga, aby zapisać się na kurs i uzgodnili, że kurs będzie dostępny poprzez stronę internetową BICAS. Wersja beta aplikacji Quick Reference in Action (IO3) została przedstawiona przez polskiego partnera. Partnerzy omówili z programistami treści, prezentację materiałów i użyteczność narzędzia. Uzgodniono, że partner Andalucia Acoge dostarczy treści do wcześniej uzgodnionych podkategorii.

Po lunchu partnerzy podzielili się na mniejsze grupy, aby przedyskutować treści szkoleniowe do modułu przeznaczonego do wykorzystania w klasie. Treści te zostały najpierw przedstawione przez panią Nadine Sturm reprezentującą partnera Johanniter z Austrii. Z kolei pani Jana Goldberg z Johanniter Akademie (Niemcy) i pani Alexandra Storari z EuroProjectLab (Włochy) oddzielnie omówiły międzykulturowy kurs szkoleniowy. Po krótkim czasie spędzonym na pracy w grupach, partnerstwo wymieniło się swoimi spostrzeżeniami i wspólnie podjętymi ustaleniami. Wieczorem uczestnicy spotkania udali się do tradycyjnej polskiej restauracji na kolację

Podczas drugiego dniu spotkania partnerzy omówili etap wdrożenia szkolenia międzykulturowego, ustalając wspólne dokumenty do informowania, rejestracji i ewaluacji. Tego dnia rozdzielono kolejne zadania wśród partnerów, a także potwierdzono termin następnego spotkania. Zastanawiano się również nad metodami i sposobami intensyfikacji działań upowszechniających. Partner Andalucia Acoge w najbliższym czasie udostępni pozostałym partnerom zdjęcia do publikacji na platformach społecznościowych ze wskazaniem terminów.

Spotkanie projektowe w Wiedniu w dniach 8 – 9.05.2017

Energetyczny zespół BICAS odwiedził piękne miasto Wiedeń w maju 2017 roku, aby kontynuować prace w międzynarodowym projekcie.

Celem spotkania było opracowanie i sfinalizowanie koncepcji kursu e-learningowego
w oparciu o dopracowane ramy i skompilowanie treści. Przedstawiono i zdefiniowano narzędzie e-learningu oraz funkcje aplikacji mobilnych. Dodatkowo Włoski partner omówił wnioski z ewaluacji projektu. Od tego czasu odbywa się ożywiona dyskusja na platformie Admin Project, która została opracowana przez partnera z Polski. Kolejne sześć miesięcy realizacji projektu będą bardzo efektywne dla wszystkich partnerów.

Gospodarzem spotkania był Johanniter z Austrii. Wizyta w restauracji Schweizerhaus
w słynnym Prater zakończyła  spotkanie partnerskie.

Bildcredit ©: Johanniter-Unfall-Hilfe Österreich


Image: © Wisamar educational institute – non profit limited liability company


Szkolenie międzykulturowe w Granadzie

Pierwszym etapem w projekcie BICAS było szkolenie międzykulturowe dla partnerów projektu, które odbyło się w grudniu 2016 r. i prowadzone było przez Andalucia Acoge. Jego celem było poznanie i zdefiniowanie czym są kompetencje międzykulturowe.

Konsorcjum projektu spotkało się w Granadzie na terenie Andaluzyjskiej Szkoły Zdrowia Publicznego (EASP). Poza wspaniałym widokiem na region, ważna była również lokalizacja, ponieważ specjaliści z różnych dziedzin związanych z migracją i sposobami radzenia sobie z tym zjawiskiem przebywali na terenie szkoły.

Mieliśmy pięć intensywnych dni szkoleniowych, w trakcie których mogliśmy opracować program nauczania dla kursu. Kurs międzykulturowy nie tylko zapewniał ważne informacje i wiedzę, ale był również okazją do wymiany dobrych praktyk. Tydzień wspólnego kształcenia zintegrował partnerów w projekcie, a także wyznaczył dalszy kierunek współpracy i kolejne zadania.

 

Po zebraniu pierwszych pomysłów zaprezentowanych na szkoleniu BICAS w Granadzie, na początku roku 2017 podjęto próbę ich wykorzystane do opracowania szkolenia i omówienia jego możliwości w ramach naszego partnerstwa. Po ukończeniu koncepcji kursu w trakcie następnego spotkania w Wiedniu konieczne będzie tłumaczenie zawartości kursu na język e-learningowy za co odpowiedzialny będzie partner z Niemiec – Wisamar. Jednocześnie Danmar Computers rozpocznie pracę nad